Accessibilitat

L’accessibilitat consisteix en l’accés a la informació sense cap limitació per deficiència, discapacitat o minusvalidesa. Són moltes les persones que arriben a la informació de les nostres pàgines des de contextos molt diferents als nostres, ja que poden tenir problemes d’oïda, visió o mobilitat; poden experimentar dificultats de lectura o comprensió; potser no poden utilitzar el teclat o el ratolí; poden tenir un lector de només text, una pantalla petita o una connexió lenta.
L’accessibilitat no és d’interès únicament per a les persones amb discapacitat, sinó que millora l’accés al web en general. A tal efecte, les nostres directrius d’accessibilitat són les següents:

La web d’Ecostudi intenta complir almenys el nivell AA i part del nivell AAA en la majoria dels seus continguts definits per les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del World Wide Web Consortium (W3C) i la normativa espanyola UNE 139803:2004 d’AENOR. A continuació exposem les diverses ajudes que poden ser del seu interès:
Mida de la lletra: Li donem la possibilitat de canviar la mida del text que es veu per defecte. Molts cops la forma més fàcil de modificar el text és mantenir premuda la tecla ‘Ctrl’ mentre gira la roda del ratolí o si no es disposa de roda al ratolí per mitjà de les tecles ‘+’ o ‘-’.
PDF Accessible: Recomanem que els usuaris es descarreguin la darrera versió d’Adobe Acrobat per poder visualitzar els arxius PDF d’Abode i: Lectura en veu alta d’arxius PDF d’Adobe mitjançant la funció «text a veu» del sistema operatiu estàndard; permet més control en l’ús de lectors de pantalla; avaluar l’accessibilitat a un arxiu PDF d’Adobe.
Altres ajudes: Els continguts i funcionalitats del web són accessibles via teclat per a aquelles persones que no fan ús del ratolí. Aquest web utilitza fulls d’estils (CSS) per controlar l’estructura i colors del web. Per tant, aquells usuaris que utilitzin els seus fulls d’estil propis podran gaudir dels continguts del web igualment. Les pàgines del web funcionen igualment per a aquells usuaris que tinguin el JavaScript desactivat en el seu navegador. Per tal de poder millorar l’accessibilitat i facilitat d’ús d’aquest web, et convidem a que ens escriguis i ens facis saber el que en penses utilitzant el nostre formulari de contacte.

Avís Legal

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses.
Ecostudi rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés de manera temporal o definitiva.
Ecostudi rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Ecostudi o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb les pàgines web d’Ecostudi.
Ecostudi no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d’aquest.
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització d’Ecostudi és una infracció que castiga la legislació vigent.
En compliment del Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades, s’informa que les seves dades personals seran inclosos en fitxers automatitzats titularitat de ECOSTUDI SIMA, SLP que serà l’única destinatària d’aquestes dades, la finalitat de les quals és la gestió de clients, podent exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a ECOSTUDI, Ref. Protecció de Dades, a Partida sot de Fontanet 7, 25197 Lleida, o mail a ecostudi@ecostudi.com amb assumpte Protecció de Dades.

Política de Qualitat i Medi Ambient

Disposem d’un sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambinet. Podeu sol·licitar la política a: ecostudi@ecostudi.com.

Aspectes ambientals

Podeu sol·licitar els objectius d’Ecostudi a: ecostudi@ecostudi.com