En què et podem ajudar?

OUTSOURCING AMBIENTAL

Assumir les tasques ambientals derivades de la gestió ambiental de l'empresa fins la total externalització del seu departament de medi ambient.

ESTUDIS D’IMPACTE

Redacció dels estudis d’impacte -ambiental, acústic, paisatgístic...- necessaris per avaluar la capacitat del medi abans que s’executi un determinat projecte o activitat.

PROJECTES

Disseny i elaboració de projectes de natura i recuperació d’espais naturals, estudis de fauna, projectes d’enginyeria ambiental, projectes de desplegament de la recollida de matèria orgànica, etc.

FORMACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ

Campanyes de sensibilització, comunicació i educació ambiental per sensibilitzar la població a través de xerrades, cursos, conferències, etc.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Llicència ambiental, Declaració Anual de Residus Industrials (DARI), Autorització d’a- bocament, DUCA, etc.

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS

Tramitació i seguiment de les subvencions i ajudes a la gestió ambiental.

DUPROCIM

Document Únic de Protecció Civil Municipal.

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ PER A INSTAL·LACIONS I ESDEVENIMENTS