En què et podem ajudar?

ISO 14.001/EMAS - MEDI AMBIENT

Implantació i manteniment de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS) per tal de racionalitzar i optimitzar la gestió dels recursos i així millorar el comportament ambiental i les oportunitats de benefici econòmic de l'empresa.

ISO 9.001 - QUALITAT

Implantació i manteniment de Sistemes de Gestió de la Qualitat per tal de millorar la competitivitat i augmentar la satisfacció del client.

UNE 158.000 - QUALITAT RESIDÈNCIES

Implantació i manteniment de Sistemes de Gestió de la Qualitat en residències geriàtriques, per garantir la qualitat de la prestació del servei i obtenir un benefici per als clients.

SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ

Integració de sistemes de gestió per tal d’optimitzar els recursos i augmentar la com- petitivitat.

AUDITORIES INTERNES

Identificar punts dèbils i punts forts del Sistema de Gestió d'una empresa o activitat, comprovar el compliment de la normativa vigent i avançar en el marc de la millora contínua.

ASSESSORAMENT EN QUALITAT I MEDI AMBIENT

Assessorament expert i suport en la realització de les tasques i gestions relacionades amb el medi ambient i la qualitat empresarial que afecten a les empreses.

FORMACIÓ DE TREBALLADORS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I QUALITAT

Cursos de temàtica adaptable a les característiques del client que tenen com a tema principal el medi ambient i la millora de la qualitat empresarial.