En què et podem ajudar?

Plans d’Acció per l'Energia Sostenible (PAES) i Pacte d’Alcaldes

Pla que respon als compromisos adquirits en adherir-se al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. El PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle, i aconseguir estalvi energètic.

Energy project manager

Gestió, direcció i execució de projectes d’estalvi i eficiència energètica claus en mà.

Auditories energètiques

Diagnosi per conèixer i millorar l’estat energètic d’una instal·lació.

Estudis d'estalvi i eficiència energètica

Estudis d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic, enllumenat interior, climatització, aïllaments, etc.

Projectes tècnics d’energies renovables

Projectes, legalitzacions i estudis de viabilitat en implantació d’energies renovables.

Adequació i monitorització de tarifes i consums

Anàlisis i gestió continuada de consums energètics i facturació per detectar desviacions i optimitzar tarifes.

Tramitació de subvencions

Sol·licitud i tramitació de subvencions en eficiència energètica i energies renovables.

Gestió de la compra d’energia

Elaboració de plecs per contractar el subministrament d’energia.

Sistemes de gestió energètica ISO 50001

Implantació i manteniment de sistemes de gestió energètica per tal d’optimitzar processos i reduir consums d’energia.

Formació i campanyes de sensibilització

Campanyes de comunicació, sensibilització i educació en eficiència energètica per a empreses i institucions.