Oficina sostenible

despres de la rehabilitació

Característiques bioclimàtiques i de biorehabilitació
- Aprofitament de les parets existents
- Acabats de fusta premsada sense cola
- Aïllament amb fibra de cànem
- Finestres de fusta certificada i vidres de baixa emissitivitat
- Portes de fusta
- Sistema de calefacció amb biomassa
- Il·luminació d’alta eficiència
- Utilització de materials nobles
- Reutilització de materials antics
- Cobertes amb pulmó tèrmic
- Arbres de fulla caduca en la zona sud: ombra a l’estiu, sol a l’hivern